Bezpieczeństwo i higiena pracy

„Produkt najwyższej jakości może powstawać tylko w dobrych i bezpiecznych warunkach pracy”.

Realizując to założenie polityki BHP, wyposażamy stanowiska pracy w najnowocześniejsze, a zarazem bezpieczne maszyny i urządzenia. Od 2011 roku w zakładzie nie występują przekroczenia czynników szkodliwych. Pracownicy mają do dyspozycji optymalnie dobrane środki ochrony indywidualnej, a poprzez aktywny udział w testach uczestniczą w procesie ich doboru. Ponadto prowadzimy systematycznie działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dużą rolę w tym procesie odgrywa bardzo dobra współpraca służby BHP ze Społeczną Inspekcją Pracy.

Także pracownicy mają wpływ na kształtowanie warunków pracy na swoich stanowiskach poprzez zgłaszanie pomysłów w ramach programu zarządzania pomysłami - Ideenmanagement oraz uczestnictwo w warsztatach optymalizacyjnych KVP.


W ramach programu kształcenia pracowników młodocianych w zawodzie monter mechatronik, zostaliśmy wyróżnieni za doskonałe przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych, przepisów BHP oraz za podejmowaną działalność na rzecz ochrony pracy i popularyzacji wiedzy na ten temat.

W 2016 roku otrzymaliśmy po raz drugi nagrodę w konkursie „Pracodawca przyjazny młodzieży” organizowanym przez Komisję Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z Wrocławia oraz Dolnośląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).

 

Ta witryna używa plików cookie.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.