Strona oraz urządzenia mobilne korzystają z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Loading...
Loading...
Slide

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE: PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych  jest podstawowym prawem każdej osoby,  Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 1, 59-100 Polkowice (dalej: VW MP) jako administrator Państwa danych osobowych, informuje że:


1. Administratorem Danych Osobowych jest Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 1, 59-101 Polkowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100781, NIP 692-20-88-897.
2. Kontakt do administrator danych osobowych: ochrona.danych@vwmp.com.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
• na podstawie zgody osoby, której dotyczą dane, w celu każdorazowo określonym przy wyrażaniu zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• w celu ochrony interesów osoby, której dotyczą dane osobowe lub innych osób fizycznych;
• w celu wykonania zadania realizowanego przez Administratora Danych Osobowych w interesie publicznym;

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora zadań i usług objętych przedmiotem jego działalności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia danych ze zbioru danych osobowych VWMP oraz prawo do niepodlegania profilowaniu. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt mailowy: ochrona.danych@vwmp.com.pl
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE: PROWADZENIE MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE Volkswagen Motor Polska sp. z o.o.


Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych  jest podstawowym prawem każdej osoby,  Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 1, 59-100 Polkowice (dalej: VW MP) jako administrator Państwa danych osobowych, informuje że:


1. Administratorem Danych Osobowych jest Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 1, 59-101 Polkowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100781, NIP 692-20-88-897.
2. Kontakt do administrator danych osobowych: ochrona.danych@vwmp.com.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie:
• wizerunek osoby.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
5. Monitoring prowadzony jest przez VWMP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu, kontroli produkcji i procesów logistycznych.
6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców rozwiązań techniczno-serwisowych umożliwiające realizację zadań związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.
7. Monitoring obejmuje obszar całego zakładu wraz z przynależnym terenem.
8. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż 14 dni, od momentu ich zapisania.
9. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu termin 14 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie usunięcia ich po okresie 14 dni od nagrania bądź nadpisania ich nowymi nagraniami (za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 9)
11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.