Strona oraz urządzenia mobilne korzystają z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Loading...
Loading...
Slide

System sygnalizowania naruszeń

Nasz system zgłaszania naruszeń Whistleblower

Przestrzeganie przepisów ustawowych i zasad wewnętrznych stanowią najwyższy priorytet w Grupie Volkswagen. Sukces całej Grupy oraz naszej Spółki opiera się na Integrity (uczciwość) i Compliance (zgodność z regulacjami). W celu spełnienia określonych standardów należy powziąć wiedzę o potencjalnych naruszeniach dokonanych przez naszych pracowników lub dostawców i położyć im kres. Dlatego też powierzyliśmy Centralnemu Biuru Dochodzeniowemu obsługę w naszym imieniu niezależnego, bezstronnego i poufnego Systemu Whistleblower.

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy z Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie i podejmują systematyczne działania następcze.

Kluczowym filarem naszego Systemu Whistleblower jest zasada sprawiedliwości proceduralnej. Gwarantuje jak największą ochronę sygnalistom, osobom zamieszanym w sprawę oraz pracownikom uczestniczącym w dochodzeniu.

Obejmuje również możliwość anonimowego zgłaszania i anonimowej komunikacji. Grupa Volkswagen gwarantuje, że nie będzie podejmować żadnych kroków w celu identyfikacji anonimowych sygnalistów, którzy nie nadużywają Systemu Whistleblower. Co istotne, działania odwetowe wobec osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz wszystkich osób, które przyczyniają się do prowadzenia dochodzeń, nie będą tolerowane. Osoby zamieszane w sprawę są uważane za niewinne do czasu udowodnienia naruszenia. Dochodzenia będą prowadzone z zachowaniem najwyższej poufności, a informacje przetwarzane w sposób uczciwy i szybki, z uwzględnieniem odpowiedniej ochrony.

W jaki sposób rozpatrujemy Twoje zgłoszenie?

Wykwalifikowani i doświadczeni koledzy z Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego naruszenia pracownika Grupy Volkswagen i systematycznie podejmują dalsze działania. Najpierw otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Następnie Biuro Dochodzeniowe dokonuje oceny Twojego zgłoszenia. Obejmuje to zebranie faktów, w szczególności od osoby zgłaszającej. Tylko wtedy, gdy ta wstępna ocena wykaże podstawy do podejrzenia naruszenia, rozpocznie się dochodzenie prowadzone przez specjalną jednostkę dochodzeniową. Następnie wyniki dochodzenia zostaną ocenione przez Biuro Dochodzeniowe i zalecone zostaną odpowiednie środki. Informacje o stanie* i wyniku postępowania zostaną przekazane Państwu bez zbędnej zwłoki.

Potencjalne naruszenia Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych przez dostawców, w tym poważne zagrożenia i naruszenia praw człowieka i środowiska przez bezpośrednich i pośrednich dostawców, można również zgłaszać do Biura Dochodzeniowego - jak również zgłoszenia wymagające w inny sposób natychmiastowego działania. Biuro Dochodzeniowe poinformuje odpowiedzialne działy, które odpowiednio zajmą się sprawą. Obejmuje to w szczególności podjęcie niezbędnych środków w celu zminimalizowania lub zakończenia naruszeń i/lub zagrożeń.

* Czas przetwarzania jest zróżnicowany w zależności od przedmiotu procedury

Więcej informacji na temat zasad proceduralnych naszego systemu Whistleblower znajdziesz tutaj.

Masz zastrzeżenia lub opinie dotyczące produktu lub usługi Volkswagen Motor Polska?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, opinie lub skargi dotyczące usług świadczonych przez Volkswagen Motor Polska lub naszych partnerów biznesowych, prosimy o kontakt: compliance@vwmp.pl

Dokonywanie zgłoszeń w naszym Systemie Whistleblower

System Whistleblower oferuje różne kanały zgłaszania potencjalnych naruszeń pracowników, które umożliwiają szybkie sprawdzenie i w razie potrzeby reakcję naszej firmy.

Nie wpływa to jednak na ustawowe prawo do kontaktu z wyznaczonymi organami, jak opisano poniżej.

Mają Państwo możliwość skorzystania z internetowej platformy komunikacyjnej do kontaktu z Biurem Dochodzeniowym w wielu językach. System ten jest poufny i technicznie zabezpieczony.

Nawet jeśli preferowany przez Państwa język nie jest oferowany w kanale raportowania, mogą Państwo użyć dowolnego języka do przekazania zgłoszenia. Możesz również skontaktować się z Biurem Dochodzeniowym w dowolnym języku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Kontakt z Biurem Dochodzeniowym można uzyskać poprzez e-mail:

io@volkswagen.de

Zgłoszenia można dokonać 365 dni, 24 godziny na dobę, korzystając z międzynarodowego, bezpłatnego numeru:
+800 444 46300*

Jeśli Twój lokalny operator telefoniczny nie obsługuje usługi bezpłatnej, możesz zadzwonić pod następujący płatny numer:
+49 5361 946300

* W zależności od kraju, z którego Państwo dzwonią, możliwe jest, że międzynarodowa bezpłatna infolinia nie jest dostępna, ponieważ niektórzy operatorzy sieci telefonicznych nie obsługują tej usługi. W takim przypadku prosimy o skorzystanie z oferowanego numeru płatnego lub numeru właściwego dla danego kraju.

Kraj Bezpłatny numer Lokalny numer
Brazylia 0800-5912743 021-23911381
Meksyk 001-800-4610242 0155-71000355
Słowacja 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
RPA 0800-994983 021-1003533
Malezja 1-800-819523 0154-600099
Argentyna 0800-6662992 011-52528632
Niemcy 0800 444 46300 05361-946300

Centralne Biuro Dochodzeniowe

Adres pocztowy:
Centralne Biuro Dochodzeniowe
Box 1717
38436 Wolfsburg Niemcy

Osobiście:
Centralne Biuro Dochodzeniowe
Porschestraße 1
38440 Wolfsburg (centrum), Niemcy

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, pisząc e-mail na adres:

io@volkswagen.de

Volkswagen Group Polska wyznaczył zewnętrznych prawników do pełnienia funkcji Rzeczników. Doradzają oni w zakresie systemu Whistleblower lub zapewniają, że zgłoszenia od sygnalistów są przekazywane anonimowo do Biura Śledczego, jeśli jest taka potrzeba.

Jeśli chcesz skontaktować się z Rzecznikiem, możesz znaleźć jego dane kontaktowe tutaj:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

Czy masz pytania lub potrzebujesz lokalnej osoby kontaktowej?

Pytania dotyczące Systemu Whistleblower w Volkswagen Motor Polska można kierować do Biura Dochodzeniowego ale również do naszego Compliance Officera poprzez adres Compliance@vw-group.pl.

Zewnętrzne kanały raportowania w Polsce

Parlament polski określi dodatkowe wyznaczone organy, które przyjmują zgłoszenia o naruszeniach jako zewnętrzne kanały raportowania wraz z wejściem w życie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.